خدمات آریاکوپلینگ

خزمه تگوزارییه کانی ییمه

خزمه تگوزارییه کانی ئێمه
ناساندن
کۆمه ڵه ی ئاریاکۆپڵینگ له ساڵی 1384ی کۆچی هه تاوی کاری دیزاین و درووست کردنی قاڵبه سه-نعه تیه کانی ده ست پێ کرد و ورده ورده به کار کردن له سه نعه تی داڕشتن و درووست کردنی که رته پلاستیکییه کان په ڕه ی به پانتایی چالاکییه کانی خۆی دا. ئه م کۆمه ڵه به تێپه ڕینی کات و به تێکوشانی شه و و رۆژی کارمه ندانی پسپۆڕ و چالاکی خۆی به هۆی پێویستییه کانی بازاڕی ناوخۆیی ده ستی به دیزاین و درووست کردنی لکانگه ئالوومینیۆم و برنجیه کان به پێی ستاندارده نێونه ته وییه کان له سه نعه تی به رگری و ئاگر کووژانه وه کرد و بوو به یه کێک له بره نده پێشکه وتووه کان له بواری دیزاین و درووست کردنی توێژێکی به ربڵاو له که ره سته ی کووژانه وه ی ده ستی ئاگر به پێی ستاندارده نه ته وی و نێونه ته وییه کان له وڵات. به رهه مهێنانی به رهه می باش و ڕۆحیه ی زانست خوازی و چالاکیی ئه م کۆمه ڵه بوو به هۆی بنیات-نانی پێگه یێکی خۆدابینی بۆ درووست کردنی که ره سته ی کووژانه وه ی ده ستی ئاگر که بۆ بینا نیشته جێیی و بازرگانیه کان، ڕێکخراو و وێستگه کانی ئاگر کووژانه وه، پرۆژه گه وره کانی شاری و کۆمه ڵه سه نعه تییه کان پێویسته.
خزمه تگوزارییه کان
هه ر وه ک ئاماژه ی پێکرا به شی سه ره کیی کاری کۆمه ڵه ی ئاریاکۆپڵینگ له بواری سه نعه تی ئاگر کووژانه وه، درووست کردنی که ره سته و که رته کانی پێوه ندیدار به ئاگر کووژانه وه یه. پرۆسه ی سه ره کی پێکهێنانی به رهه م به م شێوازه یه که سه ره تا یه که ی لێکوڵینه وه و په ڕه پێدان، هه لومه رجه کانی درووست کردنی به رهه م له باری هه ستیاری، چه شن و به ربڵاوی به کارهێنان له ناو و ده ره وه ی وڵات، ستانداری به-رهه مهێنه ری و کرده وه یی و بارودۆخه کاریگه ره کانی دیکه تاوتوێ ده که ن و دوابڕیار سه باره ت به زیاد کردنی به رهه می نوێ به سه به تی کاڵای بازاڕه ئامانجه کانی ئه و کۆمه ڵه ئه نجام ده درێت.
دیزاین
دوای لێکوڵینه وه سه ره تاییه کان، کۆکردنه وه ی سه رچاوه زانستییه کان و ستانداره سه ره کییه کانی درووست کردنی به رهه م، یه که ی دیزاینی ئاریاکۆپڵینگ هه وڵ ده دا بو ئاماده کردنی پلان و داڕشتنی ئامانجه کۆتاییه فه ننیه کان و تایبه تمه ندییه کرده وه ییه کانی به رهه م. به م پێیه پرۆسه ی درووست کردن و پشکنین پێناسه ده کرێت و ساز کردنی نموونه ده ست پێده کرێت. شیاوی وتنه ئاکامی سیاسه تی مه له وه ر و داهێنه رانه له م کۆمه ڵه یه دا، به رهه مه کان به توانایی یه کاویه ک و به دوور له چاولێکه ریه. به رهه مێک که نه ته نیا هاوڕێز له گه ڵ پێویستیه کانی ستانداره جیهانییه کان درووست ده کرێت به ڵکوو سه رتر له و به پێی جۆری به کارهێنان و تایبه تمه ندییه کانی ناوچه یی و که ش و هه وا هه ڵگری گوڕانکاریی کرده وه ییان هه یه.
نه رم ئامێره به رۆژه کانی دیزاین و هاوشێوه سازی پڕۆسه، ئامرازی سه ره کی کاری پلان داڕێژه رانی پسپۆڕ و به ئه زموونی ئاریاکۆپڵینگه.
به رهه مهێنان
به هۆی به ربڵاوی مێکانیزمه کانی سه نعه تی ئاگر کووژانه وه، کار له بواری درووست کردنی که-رته کانی پێوه ندار به وه وه، پێویستی به به کارهێنانی به شێکی زۆر له که ره سته کانه. کۆمه ڵه ی ئاریاکۆپڵینگ سه ربه رزه به وه ی به سیاسه تی پڕچه ک کردن و چاکتر کردنی ده زگاکان و شێوازی به رهه مهێنان، هه-نگاوێکی کاریگه ر له بواری درووست کردنی به رهه می باش و جۆراوجۆر هه لبێنێت.
پرۆسه کانی به رهه مهێنان بریتییه له داڕشتن به شێوازی دایکست، ڕێژه و ماسه یی، ئاسنگه ری، کوتانی پلاستیک، سیقاڵ دان و ماشێنکاری رێک به به هره وه رگرتن له کۆمه لێکی زۆری ماشێنی CNC به کرده وه و تایبه تمه ندییه یه کاویه ک و جۆراوجۆره کان، که ره سته ی کامڵی وه ره قکاری CNC بریتی له بڕشکاری، پانچ، چه ماندنه وه و ...، جۆشکاری SMAW، GMAW و ... ده ستی و ئۆتۆماتیک به ده زگا به رۆژه کان و ئۆپێراتوره به ئه زموونه کان، هێڵی ڕه نگی ئێلێکترۆئێستاتیکی سۆپه یی پڕچه ک به سیستمی شۆردن، نه وه رد، چه شنه کانی پرێس به ئۆزان، لێهاتووییه جۆراوجۆره کانی شکڵ پێدانی دڵخوازی کانزاکان، که ره سته ی کون کردن، ئێسپارک و ... ئه گه ری درووست کردنی باشترین که رته کان و توێژێکی به ربڵاو له جۆراوجۆری پرۆسه بو ئه م کۆمه ڵه دابین ده کات. هه روه ها ئه زموون و پێشینه ی 50ساڵه ی ئه م کۆمه ڵه له بواری قاڵب سازی هۆکارێکی گرینگ بۆ دیزاینی داهێنه رانه و چۆنیه تی به رزی به رهه مه کانی ئاریاکۆپڵینگه.
کۆنتڕۆڵی چۆنیه تی
سه ره ڕای پشکنینی ورد و لێکوڵینه وه ی گشتگری سه ره تایی، دیزاینی ڕاست و پێداویستی به ربڵاوی که ره سته، هه روه ها به هره وه رگرتن له هێزی مرۆیی به ئه زموون و پسپۆڕ له به شی به رهه مهێنان، سه رنج دان به یه که ی کۆنتڕۆڵی چۆنیه تی سه باره ت به هه ستیاری زۆری به رهه مه کانی پێوه نیدار به سه نعه تی ئاگر کووژانه وه له ڕاسه ریه سه ره کییه کانی به ڕێوه به رایه تی کۆمه ڵه ی ئاریاکۆپڵینگه.
ته واوی به رهه مه درووست کراوه کان به ده ستی ئاریاکۆپڵینگ سه ره ڕای جۆراوجۆری، له به رنامه-ڕێژی کۆنتڕۆڵی چۆنیه تی له به ر چاو ده گیرێن. له ڕاستیا پشکنینی به هه ڵکه وت و بابه تی، به هیچ کلۆنجێک له سیاسه تی ئه م کۆمه ڵه یه جێگه ی نیه و به بێ هه ڵاوارده ته واوی که رته کان له سه ربنه مای ڕێکاره کانی QC، پشکنین ده کرێن. هه روه ها سه ره ڕای هه بوونی پێداویستییه کانی پێوانه یی و تاقیگه یی تایبه ت، وه کوو چه شنه کانی ئامرازی کۆنتڕۆڵی دوورییه کانی ڕێک و پێوه ر ی کۆنتڕۆڵی، پێداویستییه کانی تێستی هیدرۆئێستاتیک بۆ ته واوی گرووپه کانی کاڵا به جیا، تاقیگه ی گشتگر به پێداویستییه کانی کۆنتڕۆلی کرده وه به پێی ستانداره نێونه ته وییه کان، پێداویستییه کانی تێستی وێران نه که ر، تێستی پێوانی ئه ستوورایی و لکێنی ڕه نگ و ... ئه م کۆمه ڵه یه به مه به ستی خاترجه می ته واو له چۆنیه تی به رهه مه کانی خۆی، پێوه ندی به رده-وامی له گه ڵ تاقیگه ناسراوه کان و ڕێکخراوه توێژینه وه ییه جێ متمانه کان وه کوو ناوه ندی مێتالوژی ڕازی، بنیاتی زانستی کرده یی ڕازی، توێژینگه ی سه نعه تی نه وت و ... هه یه.

[ طراحی وب سایت و سئو | امپریال برند ]