اخبار

آریا کوپلینگ در دوران کرونا

آغاز به کار مجموعه آریا کوپلینگ در سال 1399 در روزهای کرونایی

 چو غنچه گر چه فروبستگیست کار جهان

    تو همچو باد بهاری گره گشا می‌باش

این روزها، کسب و کار و فضای تولید، با چالش‌های جدیدی روبرو است. در حالیکه پزشکان به اهمیت ماندن در منزل و قطع چرخه بیماری تأکید می‌کنند، از دید اقتصاددانان و جامعه شناسان، عواقب رکود ناشی از تعطیلی کسب و کارها و خطر بروز ناامنی در جامعه نیز می‌بایست در نظر گرفته شود.

ادامه مطلب

[ طراحی وب سایت و سئو | امپریال برند ]